Pháp luật về Thẩm định giá

Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 của Luật giá 2012 và các văn bản hướng dẫn. Ảnh minh hoạ. Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm đị...

Điều 15 Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá (được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP) quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ ...

Không có quy định nào yêu cầu tất cả các nhân sự tham gia một cuộc thẩm định giá (cả thẩm định viên và cán bộ trợ giúp) bắt buộc phải là thẩm định ...

Mức phạt tiền cho từng hành vi vi phạm là từ 20.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng tùy theo mức độ vi phạm của mỗi hành vi.   Hành vi vi...

Nhà nước được định giá hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.   Theo quy định tại Điều 7 Luật giá 20...

hotline 024 36410056