Diễn đàn

Dự thảo Nghị định về Giá đất quy định về phương pháp thu nhập chưa thể hiện sự công bằng giữa người thuê đất và bên cho thuê đất (Nhà nước) trong trường hợp xác định giá đất thuê trả tiền một lần đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở. Mục ...

HoREA đề nghị bổ sung quy định về sử dụng kết quả thẩm định giá trị còn lại đối với phần diện tích nhà sử dụng chung thuộc sở hữu nhà nước trong ph...

Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HOREA) Lê Hoàng Châu bình luận với MarketTimes về một số nội dung từ lý luận đến thực tiễn xoay quanh câu c...

Đó là nhận định của ông Ngô Gia Cường - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VAI) liên quan đến việc Dự thảo Luật Đất đai (sử...

Luật Giá (sửa đổi): Quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, cơ quan trong thực hiện thẩm định giá Vừa qua Quốc hội đã thảo luận tại hội ...

hotline 024 36410056