Diễn đàn

Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HOREA) Lê Hoàng Châu bình luận với MarketTimes về một số nội dung từ lý luận đến thực tiễn xoay quanh câu chuyện áp dụng phương pháp thặng dư trong định giá đất.   (Theo MarketTime Ông Lê Hoàng...

Đó là nhận định của ông Ngô Gia Cường - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VAI) liên quan đến việc Dự thảo Luật Đất đai (sử...

Luật Giá (sửa đổi): Quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, cơ quan trong thực hiện thẩm định giá Vừa qua Quốc hội đã thảo luận tại hội ...

Đây là ý kiến của ông Hồ Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thẩm định giá Sen Việt đóng góp tại Hội thảo “Lấy ý kiến chuyên đ...

Đó là ý kiến tham luận góp ý của ThS.Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên BCH Hội Thẩm định giá Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giám định Thẩm định Sài...

hotline 024 36410056