Đào tạo cập nhật kiến thức

Do có kế hoạch tổ chức hội thảo về chuyên môn đột xuất, Hội Thẩm định giá Việt Nam điều chỉnh gộp lớp CN2023.07 sang học cùng lớp CN2023.08.   HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------o0o------- Số: 164/2023/TB/HTĐGVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...

Do có kế hoạch tổ chức Hội Thảo về chuyên môn  đột xuất nên Hội Thẩm định giá Việt Nam điều chỉnh gộp lớp CN2023.05 sang học cùng lớp CN2...

Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa có thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2023.    THÔN...

  Chiều ngày 07/05/2023, Tại Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam; Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ...

Phục vụ nhu cầu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hàng năm cho các thẩm định viên, Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo kế hoạch mở khoá học cập nhật k...

hotline 024 36410056