Hoạt động hội

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Số:  169/2023/QĐ-HTĐGVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2023     QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Hợp tác quốc tế thuộc Hội ...

Ngày 27/7/2023 tại Hà Nội; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành họp kỳ họp thứ II, nhiệm kỳ IV (2023-2027), với sự tham dự của 17/...

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ (2023-2027). Chi tiết File đính kèm

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM _______________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________...

BÁO CÁO Kết quả tổ chức Đại Hội IV nhiệm kỳ (2023-2027) Hội Thẩm định giá Việt Nam             ...

hotline 024 36410056