Hoạt động hội

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------***------- Số:  25   /2024/QĐ-HTĐGVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------***------- Hà Nội, ngày  11  tháng  03  năm 2024  ...

05/03/2024
0 bình luận

  HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------***-------- Số:23 TB - HTĐGVN V/v: Thông báo đóng hội phí năm 2024   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ______________ Số: 12/2024/TB-HTĐGVN V/v: Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việ...

Sáng ngày 21/1/2024,Tại Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tham dự cuộc...

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên và ngành nghề Thẩm định giá, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã chính thức khai t...

hotline 024 36410056