Tin tức

Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế (Valuinco) và Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam (VIVC) chính thức trở thành hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam kể từ ngày 5/6/2024. Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Na...

Theo Bộ Tài chính, các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá cần đảm bảo các quy tắc đạo đức nghề nghiệp bao gồm: Chính trực; Độc ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá. Thông t...

Với màn thể hiện xuất sắc và hoàn toàn thuyết phục đội VICTORY đã trở thành quán quân cuộc thi “Nhà Thẩm định và Kinh doanh BĐS tài ba 2024” do Học...

Sáng ngày 8/5/2024, tại Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam – Ông Nguyễn Tiến Thỏa đã tham dự Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ...

hotline 024 36410056