Thẩm định giá

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM _________________   Số: 45/2024/CV-HTĐGVN V/v Thẩm định Dự thảo Thông tư Ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

  HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM _________________   Số:  41/2024/CV-HTĐGVN V/v Góp ý Nghị định của Chính phủ quy địn...

  HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM _________________   Số:  39 /2024/CV-HTĐGVN V/v: Thẩm định các Dự thảo Thông tư ban ...

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI 2024. (Tại Hội thảo do VCCI tổ chức)     ...

Theo đề nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Công văn số 0405/LĐTM-PC ngày 18/3/2024 về việc góp ý Dự thảo Nghị định của Chính...

hotline 024 36410056