Thẩm định giá

    HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM   Số:  164 /2023 /CV- HTĐGVN V/v: Trả lời đề nghị về việc “Xin ý kiến về chuyên môn trong hoạt động thẩm định giá”. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh ph...

GS.TS Hoàng Văn Cường cho rằng định giá bất động sản là một hoạt động thiết yếu không thể thiếu để vận hành thị trường bất động sản lành mạnh ở V...

Trong thời gian vừa qua có một số bản kết luận thanh tra, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị y tế được công bố cho thấy giá trúng thầu cao hơn nhiề...

Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2023, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hội Thẩm định giá Việt Nam kết hợp với Viện Nghiên cứu bất động sản Nhật Bản (JR...

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng xét về cả khoa học và thực tiễn, không th...

hotline 024 36410056