Thẩm định giá

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM        Số:  14  /CV-HTĐGVN V/v Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM      Số: 13/2024/CV-HTĐGVN V/v Góp ý các Dự thảo hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá CỘ...

Tài liệu Dự thảo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam  Download  (Phần 1) Download (Phần 2)  

Kính gửi: Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt         Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn...

Ngày 27/11/2023 tại Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam – Ông Nguyễn Tiến Thỏa đã tham dự Hội nghị triển khai Luật Giá về thẩ...

hotline 024 36410056