Câu Lạc Bộ TĐG

Được tạo lập từ những ngày đầu của năm 2011 với một nhóm Anh Chị Em thân tình, tâm huyết trong lĩnh vực Thẩm định giá với tên gọi: Câu lạc bộ Thẩm định giá tại TP. Hồ Chí Minh     Trong quá trình hoạt động từ đó đến nay, tự bản thâ...

hotline 024 36410056