Tổng quan về Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn

02/08/2023
0

Được tạo lập từ những ngày đầu của năm 2011 với một nhóm Anh Chị Em thân tình, tâm huyết trong lĩnh vực Thẩm định giá với tên gọi: Câu lạc bộ Thẩm định giá tại TP. Hồ Chí Minh

 

 

Trong quá trình hoạt động từ đó đến nay, tự bản thân mỗi Anh Chị Em trong CLB nhận thấy cần có một tổ chức CLB Thẩm định giá hoạt động bài bản, uy tín, chính thống, đem lại lợi ích thiết thực hơn và hiệu quả hơn cho từng thành viên tham gia CLB. Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, ngày 05/04/2019, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã quyết định thành lập Câu lạc bộ dựa trên tổ chức Câu lạc bộ hiện hữu với tên gọi mới: Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn (viết tắt là: VACIS).

Với sứ mệnh là một tổ chức Câu lạc bộ Thẩm định giá hàng đầu của Việt Nam, Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn đã quy tụ hơn 100 Hội viên là các doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp (Thành viên, Phó chủ tịch, Chủ tịch HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, Chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân,…), các cá nhân có trình độ từ Trung cấp / Cao đẳng trở lên, sinh viên đang theo học không phân biệt ngành nghề có quan tâm đến ngành Thẩm định giá đang học tập, làm việc và sinh sống trên cả nước. Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội thẩm định giá Việt Nam ra đời một cách chính thống được cơ quan thẩm quyền công nhận, là một sân chơi hợp lực sức mạnh, trí tuệ của những người quan tâm đến lĩnh vực Thẩm định giá không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo,…

Câu lạc bộ là tổ chức phi lợi nhuận được Hội Thẩm định giá Việt Nam thành lập để bảo vệ các lợi ích thiết thực, nâng cao năng lực nghiệp vụ của Hội viên, là nơi họ có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, đóng góp ý kiến, công sức của mình góp phần vào sự phát triển của ngành Thẩm định giá, cho xã hội và cộng đồng.

TM. BAN CHỦ NHIỆM CLB
CHỦ NHIỆM          

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056