Hội viên

Bộ Nội vụ vừa có công văn số 3271/BNV-TCPCP gửi các Hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vị hoạt đọng toàn quốc hoặc liên tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.  

Hội nghị AVA lần thứ 25 được tổ chức từ ngày 18/9-20/9/2023 tại Malaysia với chủ đề “Nâng thẩm định giá doanh nghiệp và bất động sản lên một tầm ca...

Ngày 30/3/2023 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng (DVFSC) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành l...

Ngày 9/2/2023, tại Hà Nội, Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (09/02/1998-09/02/2023)...

Từ một trung tâm trực thuộc Bộ Tài chính thành lập năm 1998, nghề thẩm định giá tại Việt Nam đã chính thức ra đời. Sau khi chuyển đổi mô hình, Tru...

hotline 024 36410056