Hội viên

Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam phát động phong trào thi đua tới toàn thể hội viên của Hội hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ______________...

Bộ Nội vụ vừa có công văn số 3271/BNV-TCPCP gửi các Hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vị hoạt đọng toàn quốc hoặc liên tỉnh về việc tổ chức...

Hội nghị AVA lần thứ 25 được tổ chức từ ngày 18/9-20/9/2023 tại Malaysia với chủ đề “Nâng thẩm định giá doanh nghiệp và bất động sản lên một tầm ca...

Ngày 30/3/2023 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng (DVFSC) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành l...

Ngày 9/2/2023, tại Hà Nội, Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (09/02/1998-09/02/2023)...

hotline 024 36410056