Đào tạo chứng chỉ TDG

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ____________________   Số: 166 /2023/TB/HTĐGVN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________     Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023    ...

Chiêu sinh khoá đào tạo  và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá theo hình thức học trực tuyến cho học viên trên toàn quốc (Khóa 143). &...

Hội th HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ____________________   Số: 122/2023/TB/HTĐGVN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậ...

Ngày 18/5/2023 Hội Thẩm định giá Việt Nam  thông báo mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá theo hình thức học trực tu...

Sáng ngày 22/04/2023, Tại Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, Nguyên Chuyên viên cao ...

hotline 024 36410056