Đào tạo chứng chỉ TDG

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ____________________   Số: 15 /2024/TB/HTĐGVN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________     Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2024     ...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ____________________   Số: 03/2024/TB/HTĐGVN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự d...

Hội Thẩm định giá Việt Nam  vừa có Thông báo về việc Lùi thời gian khai giảng khóa đào tạo, cấp  chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá k...

Hội Thẩm định giá Việt Nam chiêu sinh khoá đào tạo  và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá theo hình thức học trực tuyến cho học viên trên t...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ____________________   Số: 180/2023/TB/HTĐGVN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

hotline 024 36410056