Tin tức

Tham luận tại Hội thảo “Góp ý nội dung về định giá đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa đề xuất nên loại bỏ phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) ...

Hội thảo do Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức, diễn ra vào sáng 28/7/2023 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương. Hội thảo sẽ thảo luận, trao đổi...

Việc áp dụng các phương pháp định giá tuỳ thuộc vào từng trường hợp, tình huống khác nhau. Tuy nhiên, nếu số liệu đầu vào chính xác thì áp dụng ph...

Ngay từ đầu năm ngành Tài chính đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN đã đề ra. Trong...

Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc áp dụng phương pháp thặng dư đ...

hotline 024 36410056