Khi nào doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá?

10/04/2023
0

Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 của Luật giá 2012 và các văn bản hướng dẫn.

Khi nào doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá?
Ảnh minh hoạ.

Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi thuộc 1 trong 5 trường hợp sau:

1. Kê khai không đúng hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

2. Không kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong 12 tháng liên tục;

3. Không khắc phục được vi phạm làm đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ;

4. Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

5. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

hotline 024 36410056