Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của TNHH Thẩm định giá Tràng An

28/03/2023
0

Mới đây, Bộ Tài chính đã ra quyết định 182/TB-BTC về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An.

Cụ thể, theo quyết định số 182/TB-BTC mới ban hành của Bộ Tài chính, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 340/TĐG đối vớiCông ty TNHH thẩm định giá Tràng An; chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và yêu cầu công ty nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính.

Sau khi ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính sẽ đăng tải công khai danh sách doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; xóa tên khỏi danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá trên trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

trang-an-1(1).png
trang-an-2(1).png

Trước đó, trong một văn bản Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình kiểm tra Bộ phát hiện một số doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá như không thông báo cho Bộ Tài chính khi thay đổi danh sách thẩm định viên; không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá; không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời không trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

Cục Quản lý giá cho biết, nguyên nhân chính của những thiếu sót này chủ yếu là do doanh nghiệp chưa quán triệt tốt việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, đặc biệt là việc cập nhật kịp thời các quy định mới.

Mặc dù các thẩm định viên đều đã có Giấy chứng nhận tham gia các lớp cập nhật kiến thức, một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc kiểm soát, kiểm tra nội bộ hoạt động thẩm định giá tại doanh nghiệp.

Đồng thời, một số thẩm định viên còn thiếu kinh nghiệm thẩm định giá và hiểu biết chưa sâu về tài sản thẩm định giá và thị trường của tài sản thẩm định giá nên chưa có những đánh giá, biện luận cần thiết trong quá trình thẩm định giá để có kết luận phù hợp về giá trị của tài sản thẩm định giá.

Theo Luật giá 2012, doanh nghiệp thẩm định giá sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Kê khai không đúng hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

- Không kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong 12 tháng liên tục;

- Không khắc phục được vi phạm tại mục 1 nêu trên trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ.

- Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

-Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành.

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056