Hội thảo góp ý nội dung về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

31/07/2023
0

Hội thảo do Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức, diễn ra vào sáng 28/7/2023 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Hội thảo góp ý nội dung về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ diễn ra vào ngày mai (28/7)
Hội thảo sẽ thảo luận, trao đổi về nội dung định giá đất. Ảnh: Int

 

Giá đất và các nguyên tắc phương pháp xác định giá đất thế nào là đúng đắn, phù hợp với cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước để thực hiện tốt chính sách tài chính về đất đai, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất luôn là những vấn đề xã hội quan tâm và cũng là những trăn trở của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học có liên quan, của các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá.

Với chức năng tham mưu, tư vấn, phản biện chính sách về kinh tế, tài chính, giá cả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; cùng với cơ quan Nhà nước tiếp tục xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý về thẩm định giá, Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào sáng ngày 28/7/2023 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Hội thảo là nơi tập trung trí tuệ, kiến thức thực tế của các nhà nghiên cứu, của những người đã, đang và sẽ làm công việc tư vấn xác định giá đất tham gia nhằm góp ý về các nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nêu ra gồm: Nguyên tắc định giá đất; các phương pháp định giá đất. Bằng việc phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế... đề nghị luận giải các nội dung Dự thảo đưa ra đã hợp lý chưa? Cần kiến nghị cụ thể nội dung gì để áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Sau hội thảo, Hội Thẩm định giá sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và có văn bản kiến nghị, góp ý với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc HộiBộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương Mại Công nghiệp Việt Nam VCCI.

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056