Bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III

16/03/2023
0

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH

TẠI ĐẠI HỘI HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM LẦN THỨ 3

(Nhiệm kỳ 2018-2022)

--------------------------

           Kính thưa ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ 2.

           Thưa các vị khách quý!

           Thưa toàn thể Đại hội!

           Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III – nhiệm kỳ 2018-2022. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi trân trọng gửi đến Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt, và gửi lời chúc sức khỏe, thành đạt đến các vị khách quý, quý vị đại biểu; các tổ chức, cá nhân là hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam nhân sự kiện quan trọng này của Hội Thẩm định giá Việt Nam. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

 (Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội III của Hội Thẩm định giá Việt Nam)

           Thưa toàn thể Đại hội!

           Trước hết, tôi tán thành “Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2017)” mà Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã trình ra trước Đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Thẩm định giá Việt Nam hoạt động trong những điều kiện có thuận lợi và có những khó khăn đan xen, nhưng về cơ bản đã tận dụng được các cơ hội thuận lợi; tổ chức tập hợp được các hội viên cùng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội và các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao.  

           Bộ Tài chính luôn đánh giá cao những đóng góp của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Tài chính trong việc xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về thẩm định giá; nhiều ý kiến đóng góp của Hội có giá trị thực tiễn, mang tính phản biện và đóng góp có giá trị trong việc xây dựng chính sách trong lĩnh vực giá và thẩm định giá; đồng thời ghi nhận các thành tích về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về thẩm định giá, công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và các công tác khác… Đáng chú ý là Hội đã tổ chức tốt việc liên kết, phối hợp hoạt động của các hội viên; vận động hội viên nghiêm túc chấp hành pháp luật về thẩm định giá, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định giá; Qua kết quả kiểm tra, giám sát của Cục Quản lý giá báo cáo bộ Tài chính cho thấy tuy còn có những hạn chế nhất định, nhưng chưa có hội viên nào vi phạm pháp luật về thẩm định giá, nhiều doanh nghiệp thẩm định giá được đánh giá, xếp hạng cao. Những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội tuy còn có những tồn tại mà Báo cáo tổng kết đã chỉ ra, nhưng về cơ bản hoạt động của Hội đang trở thành một trong những “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính trong việc phối hợp giúp Bộ Tài chính quản lý theo dõi, giám sát, quản lý lĩnh vực thẩm định giá có hiệu quả hơn.

           Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra là phải quản lý hoạt động thẩm định giá có hiệu quả hơn nữa. Một mặt phải tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện khung khổ pháp lý về thẩm định giá phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; mặt khác phải tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm hoạt động thẩm định giá tuân thủ đúng pháp luật, nâng cao chất lượng và tiện ích dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về thẩm định giá trị tài sản của khách hàng. Vì vậy, Tôi tán thành “Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2022)” của Đại hội và đề nghị Hội Thẩm định giá Việt Nam quan tâm hơn nữa đến một số vấn đề trọng tâm sau:

·     Thứ nhất: Tiếp tục tập hợp trí tuệ của toàn Hội chủ động rà soát, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về thẩm định giá; kiến nghị kịp thời và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động thẩm định giá.

·     Thứ hai: Liên kết, đoàn kết hội viên, hỗ trợ hoạt động của các hội viên thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội; vận động, khuyến khích, giám sát để hội viên nghiêm túc chấp hành pháp luật về thẩm định giá, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định giá tài sản.

·     Thứ ba: nghiên cứu, đề xuất cơ chế kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh khi thực hiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá cả về chất lượng dịch vụ, giá dịch vụ và tổ chức hoạt động dịch vụ; phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát trước hết là đối với các Hội viên và kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước để kiểm soát có hiệu quả tình trạng cạnh tranh không lành mạnh; hướng hoạt động cạnh tranh trong việc cung ứng dịch vụ thẩm định giá vào nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín nghề nghiệp, niềm tin của khách hàng để ngăn ngừa rủi ro, phát triển bền vững của các doanh nghiệp thẩm định giá; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng; góp sức thực hiện chủ trương chống tham nhũng, lợi ích nhóm, nợ xấu của nền kinh tế và lãng phí, thất thoát nguồn lực của xã hội.

·     Thứ tư: Tiếp tục thực hiện xây dựng và phát triển Hội vững mạnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu hút, tập hợp các tổ chức, cá nhân gia nhập Hội; bằng các giải pháp như: tuyên truyền, vận động, thuyết phục; hỗ trợ hoạt động; tổ chức kết nối; có cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên, khuyến khích thi đua khen thưởng kịp thời… Làm cho nguồn lực của Hội được tăng cường hơn, thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa Hội với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại; phấn đấu trở thành “ngôi nhà nghề nghiệp” chung của nghề thẩm định giá ở Việt Nam.

·     Thứ năm: Tiếp tục phối hợp tốt hơn với Bộ Tài chính tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách quản lý, điều hành giá, trong đó có thẩm định giá tài sản, trong bối cảnh phát triển cơ chế kinh tế thị trường nhằm tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận và giám sát từ xã hội.  

           Thưa Đại hội

           Qua Đại hội này, với tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2 và bề dày của Hội Thẩm định giá Việt Nam, cùng với những biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả phương hướng nhiệm kỳ 3 tới đây, chúng tôi đề nghị Hội Thẩm định giá Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài chính xây dựng và phát triển nghề thẩm định giá khẳng định về năng lực, chất lượng và tin cậy trong xã hội.

           Một lần nữa chúc sức khỏe, thành công của các vị khách quý và toàn thể Đại Hội.

           Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

 

(Văn phòng Hội )

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056