Thư mời thẩm định giá tài sản của Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng Cục Hải quan

28/03/2024
0

Thư mời thẩm định giá tài sản của Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng Cục Hải quan

Kính gửi: Các tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản

Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 444/KTSTQ-P1 ngày 27/3/2024 của Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng Cục Hải quan về việc mời các tổ chức có đủ năng lực thẩm định để xác định giá đối với 01 lô hàng là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu xung quỹ Nhà nước.

1. Hình thức thẩm định: Thẩm định trực tiếp

2. Thời gian nhận hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ ngày 27/3/2024

3. Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/4/2024

4. Địa điểm tổ chức khảo sát hàng hóa thẩm định:  ICD Tân Cảng Sóng Thần, 7/20 ĐT 743 Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ông Lê Anh Tuấn – Công chức Phòng Tổng hợp, điện thoại: 0988 425 689.

(Xin gửi kèm Công văn số 444/KTSTQ-P1 ngày 27/3/2024 của Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng Cục Hải quan)  

 

hotline 024 36410056