Thông báo số 799/TB-BTC về doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG

17/03/2023
0

Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa ra thông báo số 799/TB-BTC về doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG.

File đính kèm 

hotline 024 36410056