Thông báo - Mở lớp học cập nhật nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2022 theo hình thức trực tuyến Online

17/03/2023
0

Ngày 4/3, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có Thông báo số 17/2022/TB-HTĐGVN V/v mở lớp cập nhật kiến thức năm 2022 theo hình thức học trực tiếp.

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

 

Số: 36 /2022/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

            

                     Hà Nội, ngày 5 tháng 4  năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp học cập nhật nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2022 theo hình thức trực tuyến ( Online) trên toàn Quốc

( Thay thế Thông báo học trực tiếp tập trung tại Thông báo số 17/2022/TB-HTĐGVN, ngày 4/3/2022 của Hội Thẩm định giá Việt Nam )

 

        Căn cứ Công văn số 1506/BTC-QLG ngày 17/2/2022 của Bộ Tài chính về cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2022 cho các thẩm định viên về giá để đủ điều kiện xét cấp phép hành nghề năm 2023;

        Ngày 4 tháng 3 năm 2022, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có Thông báo số 17/2022/TB-HTĐGVN V/v mở lớp cập nhật kiến thức năm 2022 theo hình thức học trực tiếp.

        Nay, Do tình hình dịch bệnh Covd – 19 đã từng bước được kiểm soát, Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những rủi ro khi tập trung đông người trong không gian hẹp trong lớp học trực tiếp, Vì vậy Bộ Tài chính đồng ý với kiến nghị của Hội tại  Công văn số 3056/BTC-QLG ngày 04 tháng 04 Năm 2022 của  Bộ Tài chính về việc cho phép Hội tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức năm 2022  theo hình thức trực tuyến ( Online ).

        Thực hiện chỉ đạo của Bộ,trước mắt trong quý II/2022 Hội Thẩm định giá Việt Nam chuyển kế hoạch mở các lớp học cập nhật kiến thức theo hình thức học trực tiếp tập trung đã thông báo tại Thông báo số 17/2022/TB- HTĐGVN, ngày 4/3/2022 sang hình thức học trực tuyến (Online) với kế hoạch và thời gian đào tạo được tổ chức như sau:

1.Nội dung:

         Bao gồm 5 chuyên đề với tổng thời gian 20 giờ cập nhật kiến thức năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Ø Chuyên đề 1: “Cập nhật các quy định mới của pháp luật về thẩm định giá”

          Thời lượng: 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 2 : “ Thảo luận những lỗi thường gặp và các sai phạm trong các hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá ”

        Thời lượng: 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 3: “Thẩm định giá máy thiết bị; Một số kinh nghiệm trong việc khảo sát thu thập thông tin và phương pháp thẩm định giá máy thiết bị chuyên dùng”

        Thời lượng: 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 4: “Thẩm định giá theo cơ sở giá trị hợp lý trên cơ sở Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVS) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)”

        Thời lượng: 04 giờ (bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 5: “Thẩm định trái phiếu công ty, chứng quyền”

        Thời lượng: 04 giờ (bao gồm cả thời gian thảo luận)

2. Kế hoạch và  thời gian khai giảng các lớp học học trực tuyến ( online) như sau:

TÊN LỚP

THỜI GIAN

HÌNH THỨC HỌC

CN2022.02

Từ 16/4/2022 đến 18/4/2022

Online

Trên toàn Quốc

CN2022.03

Từ 22/4/2022 – 24/4/2022

Online

Trên toàn Quốc

CN2022.04

Từ 6/5/2022 – 8/5/2022

Online

Trên toàn Quốc

CN2022.05

Từ 20/5/2022 – 22/5/2022

Online

Trên toàn Quốc

CN2022.06

Từ 28/5/2022 – 30/5/2022

Online

Trên toàn Quốc

CN2022.07

Từ 3/6/2022 – 5/6/2022

Online

Trên toàn Quốc

CN2022.08

Từ 17/6/2022 – 19/6/2022

Online

Trên toàn Quốc

CN2022.09

Từ 24/6/2022 – 26/6/2022

Online

Trên toàn Quốc

Ghi chú :

        1. Lịch học các lớp học trực tiếp Hội đã thông báo trước đây từ tháng 7 /2022 trở đi sẽ được điều chỉnh và thông báo đến học viên  sau.

        2. Nếu các lớp học trực tuyến nêu trên được tổ chức bắt đầu từ thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần thì lịch học cụ thể như sau:

Lịch khai giảng chiều thứ 6, học cả ngày thứ 7, chủ nhật :

-      Lịch khai giảng chiều thứ 6 : Từ 13h00 đến 13h30.

-     Lịch học chiều thứ 6 : Từ 13h30 đến 17h30.

-      Lịch học cả ngày thứ 7, CN : Buổi sáng từ 8h00 – 12h00, Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lịch khai giảng sáng thứ 7, học cả ngày thứ 7, chủ nhật và sáng thứ 2:

-     Lịch khai giảng sáng thứ 7 : Từ 7h30 đến 8h00.

- Lịch học cả ngày thứ 7, CN : Buổi sáng từ 8h00 – 12h00, Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

- Lịch học sáng thứ 2, Buổi sáng 8h00 – 12h00

3. Học phí:

        Mức học phí áp dụng trên toàn quốc 2.500.000 đ/1hv.   

        Hội áp dụng  mức giảm học phí ưu đãi tính trên mức thu quy định trên cho các đối tượng sau:

3.1 Nếu đăng ký học với tư cách cá nhân :

        - Đối tượng 1 :  Giảm  15% /1 hv cho tất cả các đối tượng học viên là các thành viên BCH Hội khóa III, nguyên thành viên BCH Hội khóa I, II, Chủ tịch HĐQT ( hoặc Chủ tịch HĐTV), Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc các đơn vị hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam, Hội viên cá nhân của Hội.

        - Đối tượng 2:  Giảm 11 %/1 hv cho tất cả các học viên là cán bộ, nhân viên chưa phải là hội viên của Hội đang làm việc tại các Công ty, tổ chức mà Công ty, tổ chức đó là hội viên tổ chức của Hội; các học viên đã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng , câp nhật  kiến thức thẩm định giá do Hội tổ chức các năm trước đây.

        - Đối tượng 3:  Giảm 6 % /1hv các học viên không thuộc các đối tượng 1,2 nêu trên.

3.2 Nếu đăng ký học theo nhóm tập thể ;

Áp dụng cho tất cả các đối tượng 2, đối tượng 3 điểm 3.1,mục 3 nêu trên  

-  Nếu nhóm đăng ký từ 2 đến dưới 10 học viên , mức giảm là : 11%

- Nếu nhóm đăng ký theo nhóm từ 10 đến dưới 20 học viên mức giảm là : 15%

Mức giảm ưu đãi trên mỗi học viên chỉ được thụ hưởng một mức ưu đãi phù hợp không được cộng thêm các mức ưu đãi khác, ví dụ: Các đối tượng là thành viên, nguyên thành viên BCH không được cộng thêm mức ưu đãi là học viên đã tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thẩm định giá do Hội tổ chức ( và ngược lại). Các hội viên của Hội không được cộng thêm các mức ưu đãi đã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thẩm định giá do Hội tổ chức….

4. Hình thức thành toán học phí :

Để thuận tiện cho việc bố trí các lớp học, đề nghị học viên đăng ký và chuyển khoản học phí về tài khoản của Hội theo thông tin chuyển khoản sau:

- Tài khoản:

        Tên tài khoản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

        Số TK: 21110000536432

        Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội

5. Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục, giải đáp các thắc mắc:

        Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam:  Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: Học viên có thể đăng ký trực tiếp cho một trong các số điện thoại sạu:              

- Văn phòng : 024.3641.0056

                    - Đ/c Tươi:  0987.079.468;

                    - Đ/c Huệ: 0989.288.345;

                     - Đ/c Tài: 0982.286.768;

                     - Đ/c Thu: 0985.710.462

Form đăng ký đính kèm, xin gửi về hộp thưhoithamdinhgiavn@vva.org.vn

        Đề nghị Quý Học viên đăng ký học và chuyển học phí sớm cho Hội để Hội cung cấp tài khoản học và bố trí lớp học cho phù hợp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân quan tâm đến lớp học của Hội.

Nơi nhận:

 - Đăng Website

 - Thông báo đến các doanh nghiệp TĐG,Các TĐV về giá qua email, link, điện thoại, Fax…

 - Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

(Văn phòng Hội )

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056