Thông báo kết quả kiểm tra lớp nghiệp vụ thẩm định giá K138

23/06/2023
0
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 138
Thời gian học từ ngày 8/4/2023 đến ngày 3/6/2023

Điểm thi tại đây

hotline 024 36410056