Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp lần thứ II- Nhiệm kỳ IV tại Hà Nội

03/08/2023
0

Ngày 27/7/2023 tại Hà Nội; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành họp kỳ họp thứ II, nhiệm kỳ IV (2023-2027), với sự tham dự của 17/21 thành viên Ban Chấp hành

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_______________________

Số: 154/2023/TB-HTĐGVN

V/v: Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp lần thứ II- Nhiệm kỳ IV tại Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

      

Hà Nội, Ngày 2  tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành

Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp lần thứ II- Nhiệm kỳ IV (2023-2027)

------------------

 

        Ngày 27/7/2023 tại Hà Nội; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành họp kỳ họp thứ II, nhiệm kỳ IV (2023-2027), với sự tham dự của 17/21 thành viên Ban Chấp hành (vắng mặt 04 thành viên BCH có lý do: Ông Nguyễn Thế Phượng, Ông Đinh Quang Vũ, Bà Nguyễn Thị Hiền, Ông Phạm Văn Bình).

        Hội nghị diễn ra dưới sự Chủ tọa của Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội

         Hội nghị tiến hành họp về những vấn đề sau:

   1. Báo cáo kết quả Đại hội IV nhiệm kỳ (2023-2027).

   2. Phân công công tác Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ (2023-2027).

        3. Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023.

          Qua quá trình thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất và quyết nghị những vấn đề sau:

        Thứ nhất: Hội nghị đã hoàn toàn nhất trí với báo cáo kết quả Đại hội IV nhiệm kỳ 2023-2027; Phân công công tác Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023-2027 và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Hội.

        (Đề nghị xem file đính kèm: Báo cáo kết quả Đại hội IV nhiệm kỳ (2023-2027; . Phân công công tác Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ (2023-2027); Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023).

        Thứ hai: Hội nghị thảo luận và trao đổi một số ý kiến như sau:

        1. Về trụ sở Văn phòng phía Nam của Hội tại TP. Hồ CHí Minh

        Năm 2009, Hội đã làm thủ tục đăng ký và được Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép số 05/SNV-TĐ ngày 9/4/2009 cho Văn phòng phía Nam của Hội được phép trú đóng và hoạt động tại  địa chỉ số 17, đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh do Ông Tô Công Thành là Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III được Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III phân công chịu trách nhiệm đại diện Văn phòng phía Nam của Hội. Nhưng hiện nay do tình hình sức khỏe nên Ông Tô Công Thành không thể tham gia vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV. Vì vậy, để thuận tiện cho công tác của Hội tại phía Nam Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ nhiệm một Phó Chủ tịch Hội (được Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV phân công công việc phụ trách nhiệm vụ của Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh) phụ trách Văn phòng phía Nam. 

        2. Về việc truyền thông của Hội

        Ban Chấp hành có ý kiến nên thiết kế lại logo của Hội thay thế logo hiện hành. Để làm được điều này Hội sẽ tiến hành phát động, kêu gọi các đơn vị và cá nhân hội viên am hiểu thiết kế, đồ họa về biểu tượng logo đưa ra những ý tưởng thiết kế về logo của Hội, sau đó Hội sẽ chọn thiết kế nào đẹp, phù hợp và ấn tượng nhất để chọn làm logo chính thức của Hội. Tuy nhiên, đây là việc làm cần phải có thời gian, Chủ tịch Hội sẽ chỉ đạo có kế hoạch triển khai cụ thể.

        3. Về công tác hội viên

        - Mở rộng công tác hội viên qua các kênh truyền thông để đăng tải các thông tin của Hội về hoạt động của Hội, cập nhật thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực giá và thẩm định giá để thu hút hội viên.

        - Ban Chấp hành được phân công địa bàn phụ trách công tác Hội kêu gọi, vận động các đơn vị và cá nhân chưa tham gia Hội tham gia nhập Hội.

        - Hội nghiên cứu mở các lớp tập huấn hoặc tọa đàm với các hội viên nhằm chỉ ra những vướng mắc trong quá trình hoạt động thẩm định giá để hạn chế những sai sót và thực hiện tốt trách nhiệm giải trình với các cơ quan có thẩm quyền.

        4. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội

        - Ngoài phân công công việc mà Ban Chấp hành đã được phân công, các thành viên Ban Chấp hành, các đơn vị thuộc Hội cần phối kết hợp với nhau để phát triển công tác Hội ngày càng mạnh hơn nữa.

        - Phối kết hợp với Văn phòng Hội tổ chức, thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội trong 6 tháng cuối năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội như Nghị quyết Đại hội IV đề ra.

        - Nghiên cứu, đề xuất, chia sẻ những kinh nghiệm, những vướng mắc trong hoạt động thẩm định giá để tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về thẩm định giá.

        Trên đây là Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ II - Nhiệm kỳ IV, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo tới toàn thể Ban Chấp hành, hội viên của Hội để triển khai thực hiện; các đơn vị liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Hội hoạt động có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH

- Hội viên

- Đăng trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

  

Nguyễn Tiến Thỏa

 

  

 

 

 

 

hotline 024 36410056