Thông báo 924/TB-BTC về danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021

17/03/2023
0

Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa có thông báo 924/TB-BTC về danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021.

File đính kèm

hotline 024 36410056