Thông báo 535/TB-BTC điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và thẩm định viên (tháng 7 đợt 3) năm 2021

17/03/2023
0

Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa ra thông báo 535/TB-BTC điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và thẩm định viên (tháng 7 đợt 3)

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 

 

Danh sách tại đây 

(Cục Quản lý giá )

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056