Thông báo 1045/TB-BTC về danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022

17/03/2023
0

Hội Thẩm định giá Việt nam ra thông báo 1045/TB-BTC về danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022.

File đính kèm

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056