Thiết kế biểu tượng (logo) của Hội Thẩm định giá Việt Nam

12/10/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

---------------------

Số: 183/CV/2023-HTĐGVN

V/v: Thiết kế biểu tượng (logo) của Hội Thẩm định giá Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 10  năm 2023

 

Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân hội viên

Biểu trưng (logo) của Hội Thẩm định giá Việt Nam được thiết kế và sử dụng cho đến nay đã được 18 năm. Theo đánh giá tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp lần thứ II- Nhiệm kỳ IV tại Hà Nội ngày 27/7/2023, sự ra đời một cách kịp thời của Logo này đã giúp Hội Thẩm định giá Việt Nam quảng bá được thương hiệu của mình ở trong nước và với các tổ chức thẩm định giá các nước trên thế giới; đồng thời góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Hội trong những năm qua.

Tuy nhiên, qua 18 năm sử dụng, thiết kế của logo đã quá cũ, tới nay cũng cần được làm mới, sáng tạo hơn, dễ nhận diện hơn và thể hiện tính đặc trưng quan trọng của nghề và của Hội thẩm định giá Việt Nam.

Chính vì vậy, trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023, Ban Chấp hành Hội đã đặt ra nhiệm vụ thiết kế lại biểu trưng (logo) của Hội thay thế logo hiện hành. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Ban Chấp hành hội chính thức phát động đợt sáng tác, kêu gọi các đơn vị và cá nhân hội viên am hiểu thiết kế, đồ họa về logo, phát huy tính sáng tạo, đưa ra những ý tưởng thiết kế về logo mới của Hội.

Logo mới của Hội cần có tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ, bố cục tốt, dễ nhận biết, dễ hiểu, mang đặc trưng của ngành thẩm định giá, có tính ứng dụng cao để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát triển của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam rất mong nhận dược sự tham gia ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong Hội.

Các thiết kế xin gửi về địa chỉ:

Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 20/10/2023 và kết thúc vào ngày 20/12/2023

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

 

 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotline 024 36410056