Tập hợp những ý kiến vướng mắc trong việc thẩm định giá đất ở TP.HCM để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo

27/04/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

__________________

 

Số: 156/2018/CV-HTĐGVN

V/v: Tập hợp những ý kiến vướng mắc trong việc thẩm định giá đất ở TP.HCM để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các Công ty thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá và các Công ty có chi nhánh hoạt động TĐG đóng trên địa bàn TP.HCM

 

           Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và Quyết nghị của Hội nghị Ban Chấp hành Hội lần thứ I/ Nhiệm kỳ III của Hội đề ra. Một trong số các mục tiêu đó là: Chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, xây dựng Hội thành “mái nhà chung” của Ngành thẩm định giá, là “cầu nối” giữa các doanh nghiệp thẩm định giá với cơ quan quản lý Nhà nước, tích cực tham gia cùng cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách, phản biện cơ chế chính sách về thẩm định giá.

          Để làm tốt việc này, trước mắt Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã bàn và thống nhất tổ chức Hội thảo chuyển giao kinh nghiệm thẩm định giá tại TP.HCM vào đầu tháng 9, cụ thể  “Hội thảo trao đổi giữa các công ty thẩm định giá trong cả nước với Sở Tài chính TP.HCM về những vướng mắc trong việc thẩm định giá đất tại TP.HCM”, để từ đó các doanh nghiệp thẩm định giá rút kinh nghiệm, có những kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc đó với Sở Tài chính trong công tác thẩm định giá đất tại TP.HCM.

          Để Hội thảo đạt kết quả cao, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị các công ty thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá và các công ty có chi nhánh hoạt động TĐG đóng trên địa bàn TP.HCM gửi những ý kiến vướng mắc đã, đang gặp phải và những kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc đó về Văn phòng Hội, để Hội tập hợp ý kiến và chuẩn bị tài liệu cho buổi làm việc và trao đổi trước với Sở Tài chính TP.HCM.

          Những ý kiến của Quý Công ty xin gửi về:

          Hội Thẩm định giá Việt Nam

          Đ/c: P101, Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

          Tel: 024.36410056/ 024.36410329

          Fax: 024.36410329

          Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

          Hạn gửi ý kiến về Hội trước ngày 21/8/2018

          Xin trân trọng cảm ơn!

hotline 024 36410056