Tăng cường hợp tác giữa Hội Thẩm định giá Việt Nam và Trường Đại học Tài chính Marketing

18/04/2023
0

Trong những năm qua, Hội Thẩm định giá Việt Nam và Trường Đại học Tài chính Marketing đã có nhiều hoạt động phối hợp trong lĩnh vực thẩm định giá (TĐG) có hiệu quả.

Mới đây, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã nhận được Công văn số 653/CV-ĐHTCM ngày 6/4/2023 của Trường Đại học Tài chính Marketing đề nghị hai bên tiếp tục duy trì sự hợp tác phối hợp thêm nhiều mặt công tác khác.

Nhất trí với đề nghị của Trường, căn cứ nội dung Trường đề nghị, Chủ tịch Hội phân công các đơn vị chủ động phối hợp với Trường thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể, Ban Đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp trong công tác tổ chức đào tạo, tập huấn về thẩm định giá.

Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học thẩm định giá và Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn: Phối hợp trong công tác nghiên cứu, thảo luận, tư vấn, phản biện và góp ý chính sách về giá và thẩm định giá. Tham gia công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học về thẩm định giá; tọa đàm, trao đổi, hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong thẩm định giá.

Ban Truyền thông có trách nhiệm phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về ngành nghề thẩm định giá; thực hiện thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu qua Website của Hội và của Trường; Khuyến khích giảng viên của Khoa thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản thuộc Trường viết bài đăng trên Tạp chí điện tử “Nhịp sống thị trường”.

Văn phòng Hội có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các Ban nêu trên triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác với Trường; đồng thời thường xuyên báo cáo kế hoạch, tổng kết kết quả hợp tác với Trường báo cáo Ban Chấp hành Hội.

Chủ tịch Hội cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hợp tác với Trường có hiệu quả.

 

hotline 024 36410056