Hội Thẩm định giá Việt Nam: Một nhiệm kỳ với những thành công vượt trội

08/06/2023
0

Nhiệm kỳ III (2018-2022) của Hội Thẩm định giá Việt Nam đã khép lại với những thành công được xem là vượt trội trên nhiều lĩnh vực.

Một nhiệm kỳ với những thành công vượt trội: Nhìn lại 5 năm hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam
Hội nghị Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ III (2018 -2022).

 

Bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn

Về thuận lợi, trong nhiệm kỳ III hành lang pháp lý của hoạt động thẩm định giá (TĐG) đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành khá đầy đủ, từ đó đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho hoạt động TĐG và hoạt động của Hội đạt được hiệu quả cao.

Hội tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ của Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành, địa phương, khách hàng. Sự phối kết hợp giữa Hội và cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG ngày càng chặt chẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực… Hội tiếp tục phát huy được vai trò của mình thực hiện tốt Điều lệ Hội, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả cho các doanh nghiệp TĐG hội viên giúp vị thế của nghề TĐG ngày càng được khẳng định, niềm tin khách hàng với các công ty hội viên tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh những thuận lợi, trong 5 năm qua hoạt động của Hội gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định như: Sự bùng phát của Đại dịch Covid-19; Những khó khăn, vướng mắc trong nội tại hoạt động TĐG tích tụ nhiều năm qua chưa được khắc phục có hiệu quả đã gây nhiều tác động bất lợi đến hoạt động của Hội TĐG Việt Nam

Mặt khác, năm 2022 trong bối cảnh kinh tế trong nước áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hướng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; đầu tư giải ngân thấp, mua sắm tài sản từ ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn nhất là đấu thầu, đấu giá mua sắm tài sản công, vật tư trang thiết bị thuốc y tế… dẫn đến nhu cầu TĐG tốc độ tăng chậm lại.    

Hành lang pháp lý về thẩm định giá vẫn tồn tại một số quy định của pháp luật về TĐG chưa đồng nhất giữa các ngành, một số lĩnh vực, nhưng chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời, đã gây ra những khó khăn nhất định đối với việc thực hiện nghiệp vụ TĐG và trách nhiệm giải trình với cơ quan có thẩm quyền và khách hàng TĐG. Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí có những hành vi cạnh tranh không đúng pháp luật về TĐG diễn ra  gay gắt giữa các doanh nghiệp TĐG chưa được kiểm soát có hiệu quả, dẫn đến hoạt động của thị trường chưa thực sự minh bạch.

Quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết tạo thành công

Tuy gặp phải không ít khó khăn, nhưng nhờ phát huy những thuận lợi, đoàn kết, chủ động có những biện pháp khắc phục khó khăn, chuyển hướng một số hoạt động phù hợp, cộng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nên thành công trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhưng nổi bật nhất và vượt trội nhất trên bốn lĩnh vực: Tham gia xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý về TĐG; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành và cập nhật kiến thức về thẩm định giá; Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động TĐG.

1(1).png

Thứ nhất: Phát huy kết quả của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ III Hội tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách về giá và TĐG theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; góp phần tạo lập hành lang pháp lý phù hợp hơn với cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước cho việc quản lý hoạt động về giá và TĐG… Tổng số các văn bản góp ý xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách giá và TĐG Hội đã phát hành tăng khoảng 70% so với nhiệm kỳ trước.

Thứ hai: Thực hiện tích cực và có hiệu quả công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, chú trọng giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp hội viên với khách hàng TĐG; đồng thời tổ chức các hoạt động mang tính khuyến cáo hướng dẫn, tuân thủ pháp luật về thẩm định giá tạo sức lan tỏa cho cả ngành nghề TĐG.

Thứ ba: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG và cập nhật kiến thức về TĐG hàng năm cho các thẩm định viên về giá đạt kết quả cao, vượt trội hơn nhiệm kỳ trước thông qua việc: Thực hiện đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG cấp chứng chỉ cho các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tự nguyện tham gia học theo hướng mở rộng phạm vi ra các vùng miền, đan xen và bằng những hình thức thích hợp: đào tạo trực tiếp tập trung, trực tuyến tạo thuận lợi cho các học viên. Ký kết hợp tác đào tạo với một số đơn vị để tổ chức lớp riêng đào tạo kiến thức chuyên ngành TĐG cho cán bộ, nhân viên của nhiều đơn vị lớn trong cả nước.

2.png

Thứ tư: Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về giá, TĐG và các vấn đề kinh tế vĩ mô để tham mưu, đề xuất ý kiến với cơ quan quản lý Nhà nước đạt thành tích được ghi nhận nhiều hơn nhiệm kỳ trước.

Thứ năm: Công tác truyền thông để thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, chủ trương quản lý và điều tiết giá, các quy định về thẩm định giá của Nhà nước được Hội chủ động tích cực, thường xuyên triển khai, thực hiện bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã thành lập được Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường,  trở thành cơ quan ngôn luận của Hội, đang phát triển mạnh khẳng định vị thế mới của Hội. Góp sức cùng các hoạt động khác của Hội, Tạp chí cũng  trở thành “cầu nối” hữu hiệu giữa doanh nghiệp thẩm định giá với cơ quan quản lý Nhà nước; phản ánh tốt các hoạt động của ngành nghề, tuyên truyền có hiệu quả pháp luật về thẩm định giá, giúp xã hội hiểu rõ hơn về thẩm định giá; đồng thời giúp Bộ Tài chính trong việc thông tin tuyên truyền về pháp luật, cơ chế, chính sách giá và thẩm định giá của Nhà nước, việc quản lý điều hành giá của Bộ.

Thứ sáu: Phát huy những thành tựu về công tác xây dựng và phát triển Hội, Nhiệm kỳ III của Hội tiếp tục giữ được nền nếp tổ chức các hoạt động của mình thông qua kết quả hoàn thiện các quy chế hoạt động của Hội và đã có những đổi mới đột phá, có hiệu quả trong việc xây dựng, củng cố hoạt động của Hội như: Đổi mới công tác tổ chức bộ máy, thành lập mới, thêm và đưa vào hoạt động một số Ban chuyên môn hoạt động kiêm nhiệm như: Ban Pháp chế; Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá; Ban Truyền thông; Ban Đào tạo; Ban Thi đua khen thưởng, Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn, Câu lạc bộ Bóng đá… 

Thứ bảy: Lĩnh vực hợp tác quốc tế về TĐG. Nhiệm kỳ qua Hội vẫn duy trì các quan hệ đối tác hợp tác, tham gia các Hiệp hội Hội TĐG quốc tế mà Hội có quan hệ liên kết, hợp tác như: Ủy ban Tiêu chuẩn TĐG quốc tế, Hiệp hội TĐG ASEANHiệp hội Bất động sản Nhật Bản

Thứ tám: Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của các hội viên là các doanh nghiệp TĐG đáp ứng nhu cầu TĐG tài sản của xã hội tuy gặp khó khăn do nhu cầu sụt giảm, đặc biệt trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh Covid-19, nhưng các doanh nghiệp vẫn đạt được kết quả giữ hoạt động ổn định và có tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ở mức độ chấp nhận được và vẫn đạt tỷ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước 5%-10%. Đại đa số các doanh nghiệp TĐG giữ vững được uy tín, thương hiệu, chấp hành đúng pháp luật về thẩm định giá. 

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056