Mời tham gia Hội nghị AVA lần thứ 25 tại Malaysia

30/06/2023
0

Hội nghị AVA lần thứ 25 được tổ chức từ ngày 18/9-20/9/2023 tại Malaysia với chủ đề “Nâng thẩm định giá doanh nghiệp và bất động sản lên một tầm cao mới” (Scaling new heights in Real estate and Business valuation).

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

__________________

 

Số: 127/2023/CV/HTĐGVN

V/v: Mời tham gia Hội nghị AVA lần thứ 25 tại Malaysia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

 

 

Kính gửi:  Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

 

        Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 252/QLG-CSTH ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính về Hội nghị AVA lần thứ 25 được tổ chức từ ngày 18/9-20/9/2023 tại Malaysia với chủ đề hội nghị là “Nâng thẩm định giá doanh nghiệp và bất động sản lên một tầm cao mới” (Scaling new heights in Real estate and Business valuation).

        Cục Quản lý giá có đề nghị Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo cho Hội viên để Hội viên nào có điều kiện tham dự Hội nghị thì đăng ký trực tiếp với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính để tổ chức một đoàn đại biểu của Việt Nam do Cục Quản lý giá phụ trách theo địa chỉ sau:

        Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

        Điện thoại: (024).22202828 (ext: 4238)

        Fax: 04.2.2208105

        Email: lethithanhhoa1@mof.gov.vn

        (Đề nghị gửi bằng đường công văn và thư điện tử/fax)

        Thời hạn đăng ký tham dự gửi: Trước ngày 15/7/2023

        Đối với đại biểu tham dự, khuyến khích gửi bài tham luận về Cục Quản lý giá, thời hạn nhận bài tham luận đến 15/7/2023.

        Về thông tin chi tiết, kinh phí và Mẫu đăng ký tham dự đề nghị hội viên xem tài liệu gửi kèm (mọi chi phí liên quan đến tham dự Hội nghị do đơn vị và người đăng ký tham dự hội nghị tự chịu trách nhiệm chi trả và tự lo các thủ tục về đi lại, ăn ở).

     Hội Thẩm định giá Việt Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên được biết để đăng ký tham dự!

File đính kèm tại đây.

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục Quản lý giá

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056