Lùi lịch học lớp Cập nhật kiến thức về thẩm định giá 2022 - 11 tại TP Hồ Chí Minh

28/03/2023
0

Hôm nay (7/10), Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa ra thông báo về việc lùi lịch học lớp Cập nhật kiến thức về thẩm định giá 2022 - 11 tại TP Hồ Chí Minh - khai giảng ngày 14 /10/2022 sang khai giảng ngày 29/10/2022.

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số: 118 /2022/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------            

     Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v: Lùi lịch học lớp Cập nhật kiến thức về thẩm định giá 2022 - 11 tại TP Hồ Chí Minh - khai giảng ngày 14 /10/2022 sang khai giảng ngày 29/10/2022

 

        Thực hiện công văn số 1506/BTC-QLG ngày 17/2/2022 của Bộ Tài chính về cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2022 và cấp chứng nhận cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá để đủ điều kiện xét cấp phép hành nghề năm 2023.

        Để bố trí lịch các lớp học CNKT của Hội cho phù hợp, Hội Thẩm định giá Việt Nam xin thông báo lùi lịch khai giảng lớp học cập nhật kiến thức số 11 theo hình thức học trực tiếp tại TP Hồ Chí Minh Hội đã thông báo tại Thông báo số 104/2022/TB-HTĐGVN, ngày 13/9/2022 khai giảng ngày 14/10/2022 sang khai giảng ngày 28/10/2022 lich cụ thể như sau:

LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO

CNKT2022 - 11

LỊCH HỌC  MỚI

CNKT2022 - 11

Từ 14/10/2022 đến 16/10/2022

Từ 29/10/2022 đến 31/10/2022

        Hội Thẩm định giá Việt Nam mong nhận được sự chia sẻ và thông cảm của học viên đối với sự thay đổi bất khả kháng này.

         Đây là lớp CNKT cuối cùng năm 2022 Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh; Vì vậy Hội đề nghị tất cả những học viên chưa tham dự học CNKT năm 2022, vui lòng  gửi đăng ký học ngay về Văn phòng Hội để tiện cho việc sắp xếp bố trí lớp học cho phù hợp.

        Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục, giải đáp các thắc mắc:

    - Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam: Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Điện thoại: Học viên có thể đăng ký trực tiếp cho một trong số các số điện thoại sau:   

                       - Văn phòng: 024.3641.0056

                    - Đ/c Tươi:  0987.079.468

                    - Đ/c Huệ: 0989.288.345;

                     - Đ/c Tài: 0982.286.768;

                     - Đ/c Thu: 0985.710.462

Form đăng ký đính kèm, xin gửi về hộp thưhoithamdinhgiavn@vva.org.vn

- Tài khoản:

        Tên tài khoản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

        Số TK: 21110000536432

        Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân quan tâm đến lớp học của Hội.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý giá (BTC)

- Thông báo đến các doanh nghiệp TĐG,Các TĐV về giá qua email, link, điện thoại, Fax…

- Đăng Website

 - Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056