Hội nghị triển khai Luật Giá về thẩm định giá và xin ý kiến góp ý Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá

27/11/2023
0

Ngày 27/11/2023 tại Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam – Ông Nguyễn Tiến Thỏa đã tham dự Hội nghị triển khai Luật Giá về thẩm định giá và xin ý kiến góp ý Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá.

(Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị)

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý giá, các Sở, Ban, Ngành, đại diện các Công ty thẩm định giá trong cả nước và các đơn vị liên quan.

Với cương vị là Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đồng thời là thành viên Ban Soạn thảo Nghị định quy định về thẩm định giá tại Hội nghị Ông đã phát biểu và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để xây dựng, sửa đổi Dự thảo Nghị định góp phần hoàn thiện Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá.

(Một số hình ảnh Hội nghị)

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056