Hội nghị Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ III

02/04/2023
0

Ngày 31/3/2023 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ III.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Truyền, Cục phó Cục Quản lý Giá-Bộ Tài chính và ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cùng các  Ủy viên Ban chấp hành Hội.

Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại hội nghị là bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ 4, dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2023. Theo Chủ tịch Nguyễn Tiến Thỏa, đây là sự kiện quan trọng của Hội , cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về các văn kiện đại hội, công tác tổ chức.

Cụ thể, Hội nghị đã thảo luận về văn kiện đại hội như Dự thảo báo cáo  tổng kết Nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, công tác tổ chức và thi đua khen thưởng. Các Ủy viên Ban chấp hành đã đóng góp rất nhiều ý kiến quan trọng cho công tác chuẩn bị Đại hội, đánh giá lại những thành tích đã đạt được, những điểm còn hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới.

Trước đó, ngày 30/3/2023, cũng tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Nguyễn Tiến Thỏa và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng (DVFSC).

hotline 024 36410056