Hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất.

10/10/2023
0

Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam – Ông Nguyễn Tiến Thỏa đã thay mặt Ban Chấp hành Hội tham dự cuộc họp về  hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì với sự tham dự của nhiều Bộ, ngành liên quan.

(Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam phát biểu góp ý về Dự thảo)

Tại cuộc họp Chủ tịch Hội Nguyễn Tiến Thỏa đã tham gia góp ý về Dự thảo với những ý kiến xác đáng, thiết thực, phản ánh được một số nội dung còn bất cập của Dự thảo cần được sửa đổi, bổ sung để Dự thảo được hoàn thiện. Đặc biệt là những luận giải không thể dùng Phương pháp hệ số để kiểm tra kết quả tính giá của các phương pháp khác. Các ý kiến của Chủ tịch Hội đều được Phó Thủ tướng đồng tình và yêu cầu Ban Soạn thảo tiếp thu cả ý kiến cuả các đại biểu khác để sửa từng điều Dự thảo ngay trong chiều nay.

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056