Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn Thẩm định giá doanh nghiệp.

05/05/2023
0

Tại hội trường 403C – Cục Quản lý giá, sáng ngày 17/3/2021 Cục trưởng Cục Quản lý giá – Ông Nguyễn Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến vào Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn Thẩm định giá doanh nghiệp.

 

(T/L Chủ tịch Hội, Bà Tô Thị Tươi - Chánh VP Hội tham dự cuộc họp)

 

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Hội Thẩm định giá Việt Nam; Vụ Pháp chế; Cục Tài chính Doanh nghiệp; Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán và một số doanh nghiệp thẩm định giá. Hội Thẩm định giá Việt Nam và các đơn vị tham dự cuộc họp đã có văn bản góp ý nhưng để thống nhất và góp phần hoàn thiện Dự thảo, tại cuộc họp này các đơn vị đã tập trung thảo luận làm rõ những vướng mắc và những ý kiến chưa thống nhất để Ban Soạn thảo của Cục Quản lý giá tiếp thu và hoàn chỉnh Dự thảo sớm trình Bộ Tài chính.

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056