Doanh nghiệp thẩm định giá có được thông báo trước kết quả sơ bộ cho khách hàng?

23/11/2023
0

Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa có văn bản trả lời Công ty CP Thẩm định giá E XIM một số nội dung liên quan đến quy trình phát hành Chứng thư và Tiêu chuẩn thẩm định giá. Đây cũng là vấn đề nhiều doanh nghiệp thẩm định giá đang gặp phải.

Theo đó Công ty CP Thẩm định giá E XIM gửi đến Hội Thẩm định giá Việt Nam 2 câu hỏi: 

Trước khi phát hành Chứng thư thẩm định giá, Công ty EXIMA gửi thông báo kết quả sơ bộ qua Email cho đối tác đầu mối có liên quan đến thẩm định giá theo thỏa thuận hợp tác để cùng rà soát hoàn chỉnh trước khi chính thức phát hành Chứng thư. Vậy việc trao đổi qua lại đó có vi phạm tính khách quan theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hay không?.

Hội thẩm định giá Việt Nam giải thích: Luật Giá năm 2012 và các Tiêu chuẩn thẩm định giá hiện hành không có điều khoản nào quy định Công ty Thẩm định giá được hay không được gửi thông báo kết quả thẩm định giá sơ bộ cho khách hàng thẩm định giá và người có liên quan trước khi chính thức phát hành Chứng thư thẩm định giá.

Tuy nhiên, Luật Giá có quy định hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá: “Thông đồng với khách hàng thẩm định giá, người có liên quan khi thực hiện thẩm định giá làm sai lệch kết quả thẩm định giá” (điểm b, Khoản 3, Điều 10 Luật Giá năm 2012). “Thông đồng” về thẩm định giá, nếu tham chiếu với Điều 4, Luật Giá năm 2023 thì được giải thích: “Là việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi trao đổi để thống nhất làm sai lệch mức giá hàng hóa, dịch vụ hoặc giá trị tài sản thẩm định giá nhằm vụ lợi, trục lợi.”.

Vì vậy, Hội thẩm định giá Việt Nam đề nghị Công ty tự kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện thương vụ thẩm định giá, đối chiếu với các quy định hiện hành để có kết luận phù hợp.

Liên quan đến thời điểm phát hành Chứng thư thẩm định giá, Công ty CP Thẩm định giá E XIM hỏi:

Công ty thực hiện thẩm định giá tài sản, tiến hành khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin thị trường tháng 4/2019 để làm căn cứ tính toán và đã phát hành Chứng thư chính thức vào tháng 4/2019. Đến tháng 7/2019 Công ty tổng hợp lại kết quả thu thập thông tin tại thời điểm tháng 4/2019 để gửi đối tác thẩm định giá đối chiếu tính toán giá dịch vụ thẩm định giá để thanh toán công nợ. Như vậy có xem là lùi ngày phát hành Chứng thư và trái với Tiêu chuẩn thẩm định giá hay không?

Trả lời câu hỏi này, Hội thẩm định giá Việt Nam cho biết, nếu bản tổng hợp thông tin thị trường gửi cho đối tác thẩm định giá tháng 7/2019 chỉ là các thông tin được tổng hợp lại từ các thông tin khảo sát, thu thập từ tháng 4/2019 và thông tin khảo sát, thu thập từ tháng 4/2019 ấy đã được sử dụng trước thời điểm phát hành chứng thư để tính toán xác định giá phát hành Chứng thư tháng 4/2019 thì không phải là lùi ngày phát hành Chứng thư với hai điều kiện.

Thứ nhất, Công ty phải có các chứng cứ chứng minh được là thẩm định viên hoặc nhân viên trong Công ty đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin thị trường vào tháng 4/2019 đã đưa vào sử dụng để phát hành Chứng thư thẩm định giá tháng 4/2019, được đối tác thẩm định giá chấp nhận và lưu trong hồ sơ thẩm định giá theo quy định.

Thứ hai, bảng tổng hợp thông tin tháng 7/2019 Công ty gửi cho đối tác thẩm định giá phải bảo đảm chứng lý chứng minh đó chỉ là các thông tin được “sao chép lại” các thông tin thu thập từ tháng 4/2019 và bảng tổng hợp thông tin tháng 7/2019 chỉ sử dụng để đối chiếu, thanh toán công nợ giá dịch vụ thẩm định giá giữa đôi bên như báo cáo của Công ty.

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056