Đề xuất không phân quyền cho UBND tỉnh thanh kiểm tra thẩm định giá

03/04/2023
0

Đây là ý kiến của ông Hồ Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thẩm định giá Sen Việt đóng góp tại Hội thảo “Lấy ý kiến chuyên đề các nội dung dự thảo Luật giá (sửa đổi) về thẩm định giá”.

Đề xuất không phân quyền cho UBND tỉnh thanh kiểm tra thẩm định giá
Ông Hồ Ngọc Tuấn (đứng phát biểu) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thẩm định giá Sen Việt phát biểu tại Hội thảo.

Liên quan đến vấn đề thanh kiểm tra việc chấp hành Luật giá trong thẩm định giá, ông Hồ Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thẩm định giá Sen Việt cho rằng, thanh kiểm tra thẩm định giá cần được giao cho cán bộ có chuyên ngành.

“Thanh tra chuyên ngành và điều kiện trình độ của cán bộ thanh tra như thế nào để thanh tra công tác thẩm định giá, theo tôi Bộ Tài chính là cơ quan cấp thẻ, cơ quan công bố các doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện công việc thẩm định giá thì là chủ thể có quyền kiểm tra nghiệp vụ thẩm định giá hoặc ủy quyền cho tổ chức nào mà Bộ thấy có đủ năng lực (như Hội thẩm định giá,...) để kiểm tra nghiệp vụ thẩm định giá chứ không phân quyền cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vì nghiệp vụ của thanh tra tỉnh không hiểu về giá nên khi thanh tra kết luận lung tung làm mất uy tín của doanh nghiệp và cá nhân”, ông Hồ Ngọc Tuấn nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, ông Hồ Ngọc Tuấn cũng nêu ý kiến về nâng điều kiện số lượng thẩm định viên tối thiểu của doanh nghiệp thẩm định giá tại dự thảo Luật giá sửa đổi. “Nếu quy định mới này được áp dụng ngay từ ngày 1/1/2024 nhiều doanh nghiệp thẩm định giá sẽ gặp khó khăn”, Giám đốc Công ty thẩm định giá Sen Việt nhận định.

Ông Hồ Ngọc Tuấn đề xuất, hiện nay các doanh nghiệp đang kinh doanh bình thường, những doanh nghiệp có 03 thẻ thẩm định viên vẫn cho phép hoạt động bình thường đến 01/01/2026 để có thời gian bố trí cán bộ học để thi thẻ thẩm định viên về giá.

Về trách nhiệm đối với kết quả Báo cáo thẩm định giá, Giám đốc Công ty thẩm định giá Sen Việt cho rằng: Thẩm định viên về giá là người trực tiếp thẩm định giá tài sản phải có một trong các chứng nhận chuyên môn như điểm 2 Điều 61 đã nêu. Đương nhiên người đại diện pháp luật phải có thẻ và thẩm định viên có thẻ mới ký vào chứng thư; Báo cáo thì 03 thành phân ký và trách nhiệm như đã nêu ở Điều 47 và Điều 48 vì thẩm định viên có thẻ không thể một mình trực tiếp điều tra hết những công việc của cán bộ thẩm định làm hồ sơ.

Như vậy thì việc lập Báo cáo thẩm định giá là ý kiến tập thể của doanh nghiệp nên tại điểm a mục 17 Điều 4 cần sửa lại như sau: “Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá, báo cáo kết quả thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá lập, thể hiện ý kiến của tập thể thẩm định giá để người đứng đầu doanh nghiệp thẩm định giá xem xét, quyết định” ông Hồ Ngọc Tuấn nói.

(Theo MarketTimes)

hotline 024 36410056