Danh sách Doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá năm 2024

08/03/2024
0

Theo thông báo số 351/TB-BTC, Bộ Tài chính đã điều chỉnh thông tin thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2024 tại các doanh nghiệp thẩm định giá.

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056