Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Ban Truyền thông thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

02/06/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Số: 42/2023/CV- HTĐGVN

V/v: Giới thiệu về Ban Truyền thông thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân hội viên thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

        

          Truyền thông luôn giữ vai trò quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội, đặc biệt trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội đang ngày càng trở nên quen thuộc người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Truyền thông không chỉ giúp các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá hoạt động, sản phẩm mà còn giúp cho các tổ chức nói lên tiếng nói của mình, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thuyết phục thay đổi nhận thức của xã hội cũng như phản biện thay đổi chính sách để thúc đẩy xã hội và các ngành nghề phát triển lành mạnh, bền vững.

          Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động truyền thông đối với xã hội nói chung và với sự phát triển của ngành thẩm định giá và Hội Thẩm định giá Việt Nam nói riêng, Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Truyền thông thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam (Quyết định số 25/QĐ/2023-HTĐGVN ngày 15 tháng 2 năm 2023 của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam).

          Hội Thẩm định giá Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các Hội viên Ban Truyền thông trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa được thành lập cũng như giới thiệu cụ thể về cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Ban Truyền thông. Ban Chấp hành Hội mong muốn các hội viên và Ban Truyền thông sẽ tích cực thực hiện các hoạt động phối hợp, hợp tác trao đổi…, gắn kết vì sự phát triển của ngành thẩm định giá nói chung và sự phát triển của các hội viên nói riêng.

          I. Về cơ cấu tổ chức:

          Ban Truyền thông gồm: 01 Trưởng Ban, 01 Phó Ban, 03 Ủy viên

          Ban Chấp hành Hội đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hào - Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Nhịp sống Thị trường làm Trưởng Ban; bổ nhiệm bà Tô Thị Tươi, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội làm Phó Ban.

          II. Chức năng, nhiệm vụ:

          - Xây dựng, truyền tải bằng các hình thức thích hợp các thông tin về hoạt động của Hội Thẩm định giá nói chung và các hội viên thuộc Hội nói riêng thông qua các chương trình, sự kiện, các kênh truyền thông đến với các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp thẩm định giá và toàn xã hội

          - Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về chiến lược truyền thông, tư vấn xử lý các vụ việc truyền thông cho các hội viên thuộc Hội nói riêng và các doanh nghiệp thẩm định giá nói chung theo quy định của Điều lệ Hội và của pháp luật; Nghiên cứu, hoạch định, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông của Hội.

          - Chủ trì hoặc phối hợp, liên kết tổ chức các chương trình, sự kiện, các hoạt động, giải thưởng liên quan đến hoạt động thẩm định giá - Thực hiện việc quảng bá, quản lý hình ảnh, thương hiệu của Hội; Xử lý các loại thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về hoạt động của các hội viên và của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          - Tuyên truyền pháp luật, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về thẩm định giá.

          - Tổ chức sản xuất và phổ biến các chương trình truyền hình, tài liệu nghe nhìn, phim, phóng sự và các sản phẩm truyền thông khác về thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Xây dựng, xuất bản, phát hành, vận hành và quản trị Báo, Tạp chí, Trang thông tin điện tử và các công cụ truyền thông trên mạng xã hội của Hội. Cung cấp các thông tin về hoạt động thẩm định giá cho các cơ quan, tổ chức trong xã hội có nhu cầu.

          Ban Chấp hành Hội hy vọng Ban Truyền thông sẽ thực hiện tốt vai trò và chức năng nhiệm vụ được nêu, trở thành sợi dây kết nối thường xuyên và hiệu quả giữa Ban Chấp hành Hội và các hội viên, tạo thêm sự gắn kết giữa tất cả các cá nhân và đơn vị hội viên thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị tất cả hội viên của Hội tích cực hưởng ứng và hỗ trợ, hợp tác cùng với Ban Truyền thông đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển lớn mạnh của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

         

Nơi nhận:

Như trên

- Cục Quản lý giá (để hỗ trợ)

- Tạp chí Markettimes

- Đăng website.

- Lưu VP

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

hotline 024 36410056