Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội Thẩm định giá tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

27/04/2023
0

Ngày 17/12/2018, tại Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam, Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội đã tiếp đoàn Hiệp hội Thẩm định giá tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và lãnh đạo Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành và Công ty Liên doanh hữu hạn Trường Thành (Đây là hai công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài). Tại buổi làm việc Hiệp hội Thẩm định giá tỉnh Quảng Tây Trung Quốc mong muốn được Hội Thẩm định giá Việt Nam tư vấn về việc tính giá đền bù của dự án do hai Công ty trên thực hiện tại Hải Phòng.

 

 

(Ông Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ tịch Hội đã tiếp Hiệp hội Thẩm định giá tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đại diện lãnh đạo hai công ty Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành và Công ty Liên doanh hữu hạn Trường Thành)

Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội TĐGVN đã tư vấn cho Hiệp hội thẩm định giá tỉnh Quảng Tây Trung Quốc thẩm định dự án phải theo Luật Giá, các Tiêu chuẩn thẩm định giá của Việt Nam, Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Kết thúc buổi làm việc, Hiệp hội Thẩm định giá tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và lãnh đạo Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành và Công ty Liên doanh hữu hạn Trường Thành đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đã nhiệt tình tiếp đón, trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích, để từ đó, hai Công ty có thể vận dụng vào việc tính giá đền bù dự án phù hợp với luật pháp, những quy định của nhà nước Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056