Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam tham dự cuộc họp tổng kết Khối thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính năm 2023

12/01/2024
0

Sáng ngày 21/1/2024,Tại Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tham dự cuộc họp tổng kết Khối thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính năm 2023.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (thứ hai từ bên phải) tại cuộc họp tổng kết Khối thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính năm 2023

Thành phần tham dự gồm:

- Bà Trần Thị Tuyết Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Bộ Bộ Tài chính

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch của các Hội, Hiệp hội trong Khối thi đua: Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Hội Thẩm định giá Việt Nam, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Và đại diện là các cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính, các Hội và Hiệp hội trong Khối.

Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo và đề xuất kế hoạch hoạt động của Khối, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn nghề nghiệp, hoạt động tư vấn khoa học và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật, phối hợp với cơ quan Nhà nước kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ của hội viên, tổ chức hội thảo, đào tạo, hoạt động giao lưu nghề nghiệp, phong trào thi đua của Khối.

2. Bầu Khối trưởng, Khối phó nhiệm kỳ 2024.

3. Bình bầu đơn vị xuất sắc trong Khối để đề nghị Bộ Tài chính tặng cờ thi đua khen thưởng.

Kết thúc cuộc họp, hầu hết các đại biểu tham dự đều nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động của Khối và đề xuất kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo của Trưởng khối; bầu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là Khối trưởng và Hội Thẩm định giá Việt Nam là Khối phó năm 2024; Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

 

 

hotline 024 36410056