BỘ TÀI CHÍNH - THÔNG BÁO: Tổ chức Kỳ thi Thẩm định viên về giá đối với các thí sinh đã nộp hồ sơ và được thông báo đủ điều kiện dự thi năm 2020.

28/03/2023
0

Hôm nay (11/10), Hội Thẩm định giá Việt nam vừa ra thông báo về việc triển khai Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15 đối với các thí sinh đã nộp hồ sơ và đã được thông báo đủ điều kiện dự thi năm 2020.

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056