Bộ Tài chính điều chỉnh thông tin thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023

28/03/2023
0

Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố văn bản 286/TB-BTC về việc điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023.

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá và việc rà soát điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp, mới đây, Bộ Tài chính đã thông báo về thông tin thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Bộ.

tham-dinh-vien-1.png
tham-dinh-vien-2.png
tham-dinh-vien-3.png

Trong văn bản, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá trong quá trình hoạt động thẩm định giá cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng những quy định tại Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Điều 34. Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá
1. Có năng lực hành vi dân sự

2. Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan

3. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá

4. Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại Khoản 3 Điều này.

5. Có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tiêu chuẩn của thẩm định viên về giá theo Điều 34 của Luật giá.

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056