Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020, Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

05/05/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

     Hà Nội, ngày 22  tháng 12  năm 2020

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

------------------

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

-----------

 

Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức thực hiện phương hướng hoạt động năm 2020 Nhiệm kỳ III (2018-2022) được Ban Chấp hành Hội thông qua tháng 3/2020 trong bối cảnh như sau:

Từ đầu năm 2020 đến nay, sự bùng phát của đại dịch covid -19; Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh diễn ra nhiều nơi tác động gây những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đối với hoạt động thẩm định giá; Cộng với những khó khăn, vướng mắc trong nội tại hoạt động thẩm định giá tích tụ nhiều năm qua chưa được khắc phục có hiệu quả đã gây nhiều tác động bất lợi đến hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam. Tuy gặp phải những khó khăn như vậy, nhưng nhờ chủ động có những biện pháp khắc phục khó khăn, chuyển hướng một số hoạt động phù hợp, phát huy những thuận lợi, đoàn kết, bám sát phương hướng nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội III đề ra và được cụ thể hóa bằng phương hướng hoạt động đột phá, đổi mới của năm 2020, toàn hội đã phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong triển khai tổ chức hoạt động, cụ thể:

          Thứ nhất: Phát huy kết quả của các năm trước, năm 2020 Hội tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách về kinh tế - tài chính, giá và thẩm định giá theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; góp phần tạo lập môi trường pháp lý cho việc quản lý hoạt động về giá và thẩm định giá, được các cơ quan quản lý Nhà nước có yêu cầu, hoan nghênh và tiếp thu.

          - Các nội dung đề xuất, góp ý của Hội tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, TĐG góp phần xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Giá và các Luật có liên quan. Cụ thể:

               i) Đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nói chung và cơ chế chính sách giá và thẩm định giá nói riêng như:

               + Góp ý, phản biện về Dự thảo về cải tiến biểu giá bán lẻ điện của Bộ Công thương.

               + Góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

               + Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ quy định về đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

               + Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Thu tiền sử dụng tần số vô tuyến điện.

               + Góp ý Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm để lựa chọn các tổ chức thẩm định giá thẩm định giá tài sản thi hành án của Tổng cục Thi hành án dân sự.

               + Thực hiện công tác phản biện các cơ chế chính sách, đề tài về giá như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá; Hoàn thiện cơ chế giá thị trường và lộ trình giá thị trường đối với hàng hóa dịch vụ thiết yếu ở nước ta…

               ii) Ngoài việc tích cực thực hiện nhiệm vụ góp ý, phản biện xây dựng cơ chế chính sách về giá và thẩm định giá nêu trên, Hội còn chú trọng phối hợp với Bộ Tài chính: kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá hội viên; tham gia Hội nghị AVA. Đồng thời chủ động thực hiện liên kết, hướng dẫn, vận động các hội viên tuân thủ pháp luật về thẩm định giá; góp ý, tháo gỡ những vướng mắc cho các hội viên có nhu cầu trong thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá. Thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá như: Trao đổi làm rõ các kết quả thẩm định giá của một số doanh nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật; các cơ quan truyền thông; có các văn bản trả lời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ doanh nghiệp hội viên và các việc cần chấn chỉnh đối với các thương vụ thẩm định giá của một số doanh nghiệp hội viên, như: Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam, Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế… Đặc biệt, năm 2020, Hội cũng đã chú trọng hơn việc phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước phổ biến, cập nhật các kiến thức mới về thẩm định giá cho các thẩm định viên; thu thập những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá cung cấp cho các doanh nghiệp hội viên để có giải pháp chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá của đơn vị mình, ngăn ngừa rủi ro hoạt động có hiệu quả.

          Thứ hai: Do tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo trong năm của Hội. Tuy nhiên để thích ứng với tình hình thực tế, Hội đã chủ động chuyển hướng đào tạo kết hợp giữa đào tạo trực tiếp với đào tạo trực tuyến phù hợp với kết quả kiểm soát dịch bệnh. Mặc dù phải chuyển đổi một số lớp từ học trực tiếp sang học theo hình thức trực tuyến Hội phải đầu tư thêm kinh phí để trang bị thêm thiết bị học tập, nâng cấp đường truyền, chi phí gửi giáo trình học tập qua bưu điện đến từng học viên trong cả nước, giảm mức thu học phí; đặc biệt là Hội đã thực hiện chủ trương hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với học viên trong tình hình dịch bệnh dẫn đến giảm tổng thu khoảng 417 triệu đồng, trong đó giảm học phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid: 251 triệu đồng, hỗ trợ giảm học phí cho các đối tượng khác: 166 triệu đồng; nhưng vẫn đảm bảo được trang trải chi phí đào tạo, không giảm thù lao giảng viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, Hội đã thực hiện đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá cấp chứng chỉ cho các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tự nguyện tham gia học theo hướng mở rộng phạm vi ra các vùng miền, đan xen giữa các lớp đào tạo, hình thức đào tạo, tạo thuận lợi cho các học viên; tổ chức các lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá hàng năm năm 2020 cho các thẩm định viên về giá hành nghề đạt kết quả cao, tăng cả về số lượng các khóa đào tạo và số lượng người tham gia đào tạo và về chất lượng đào tạo được Bộ Tài chính đánh giá là một trong những thành tích nổi bật, dư luận xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

          Trong năm nay Hội đã tổ chức tổng số được 24 khóa cho tất cả các loại hình đào tạo tăng hơn năm 2019 và vượt kế hoạch đề ra; cụ thể:

          - Tổ chức thành công 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG cho khoảng 470 học viên theo học không chỉ ở Hà Nội mà còn mở rộng ra các cụm: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. (Trong khi năm 2019 chỉ tổ chức được 9 lớp tại Hà Nội cho 357 người).

          - Tổ chức thành công 01 lớp ôn thi trực tiếp tại TP Hà Nội và 01 lớp học ôn theo hình thức học online cho khoảng 100 người để thi lấy thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức.

          - Tổ chức thành công 10 khóa học cập nhật kiến thức bắt buộc hàng năm theo quy định của pháp luật cho 1.080 thẩm định viên về giá trong cả nước (năm 2019: 10 khóa 935 người).

          - Với kết quả đào tạo, bồi dưỡng nêu trên, Hội đã cung cấp được hàng ngàn thẩm định viên đủ điều kiện để Bộ Tài chính thông báo được hành nghề thẩm định giá năm 2021; chưa kể số người đang làm công tác thẩm định giá ở nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế như: các tổ chức tài chính, ngân hàng, kiểm toán, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…

          Ngoài ra, Hội còn đang triển khai ký kết hợp đồng đào tạo với một số đơn vị cho hàng trăm cán bộ, nhân viên như: Viện Đào tạo và quản lý giáo dục - Chi nhánh Công ty CP Giáo dục và đào tạo Việt Nam thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Vietcombank...

          Thứ ba: Tổ chức, công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo, hợp tác quốc tế về giá, thẩm định giá và các vấn đề kinh tế vĩ mô để tham mưu đề xuất ý kiến với cơ quan quản lý Nhà nước đạt nhiều thành công.

          - Hội đã hợp tác, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Góp ý sửa đổi, bổ sung các phương pháp định giá đất trong Luật Đất đai năm 2013”. Tổ chức nghiên cứu, cung cấp thông tin cho các ngành về: tác động giảm thuế về 0% đối với linh kiện Ôto nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được đến giá xe Ôto trong nước. Thẩm định giá tài sản bị tổn thất và thiệt hại phục vụ bảo hiểm tài sản… Tổ chức nghiên cứu, đánh giá các thiếu sót, sai phạm trong hoạt động thẩm định giá để kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá tuân thủ pháp luật… 

          - Lĩnh vực hợp tác quốc tế về thẩm định giá cũng được quan tâm duy trì và mở rộng:

          + Duy trì quan hệ hợp tác với Ủy ban Tiêu chuẩn TĐG quốc tế, Hiệp hội TĐG ASEAN.

          + Mở rộng quan hệ hợp tác với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản và Hiệp hội Thẩm định giá Hàn Quốc. Tổ chức Đoàn Công tác nghiên cứu kinh nghiệm thẩm định giá bất động sản tại Nhật Bản.

          Thứ tư: Công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, chủ trương quản lý và điều tiết giá, các quy định về thẩm định giá của Nhà nước được Hội chủ động tích cực, thường xuyên triển khai, thực hiện bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng được dư luận đồng tình như: Định hướng điều tiết giá, các giải pháp điều hành giá điện, Biểu giá bán lẻ điện, giá xăng dầu, nước sạch; giá thịt lợn; thẩm định giá máy – thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ phòng chống dịch Covid.

          - Tổ chức nâng cấp, cải cách trang tin điện tử của Hội theo hướng kết nối với các hội viên; tổ chức diễn đàn trao đổi, phổ biến kiến thức thẩm định giá. Tổng số lượt truy cập 8.2 triệu lượt người truy cập. Trên Facebook của Hội có 3.2 nghìn người đăng ký tham gia.

          Thứ năm: Hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá của các hội viên.

          Năm 2020, mặc dù dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, sản xuất suy giảm, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thẩm định giá tài sản, nhiều doanh nghiệp thẩm định giá gặp khó khăn, doanh thu giảm sút. Tuy vậy, nhưng các doanh nghiệp hội viên vẫn duy trì, giữ vững được hoạt động, cơ bản tuân thủ pháp luật về giá; doanh nghiệp hội viên của Hội vẫn giữ được uy tín, thương hiệu trên thị trường; Một vài doanh nghiệp thẩm định giá có liên quan đến thẩm định giá máy xét nghiệm Covid 19 đã tích cực hợp tác với cơ quan thanh, kiểm tra thực hiện việc giải trình, cung cấp tài liệu… đến nay không có doanh nghiệp, thẩm định viên nào bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và không có doanh nghiệp, thẩm định viên vi phạm pháp luật về thẩm định giá phải xử lý vi phạm hành chính, hình sự… Vì vậy, kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp hội viên của Hội đều có kết quả điểm đạt thứ hạng cao; cụ thể: có 5 doanh nghiệp đạt trên 80 điểm (điểm tối đa 100) /193 doanh nghiệp được đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá năm 2020 thì đều là doanh nghiệp hội viên của Hội như: Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC; Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng; Công ty CP Giám định thẩm định Sài Gòn; Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá VCHP; Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam. Bên cạnh đó đại đa số các doanh nghiệp hội viên khác đạt kết quả điểm từ 70 đến dưới 80; không có doanh nghiệp hội viên nào đạt dưới 50 điểm.

          Thứ sáu: Công tác xây dựng và phát triển Hội tiếp tục được củng cố.

               + Củng cố hoạt động của Hội, đổi mới công tác tổ chức bộ máy của Hội thông qua việc thành lập mới, thêm và đưa vào hoạt động một số Ban chuyên môn hoạt động kiêm nhiệm các Ban như Ban Pháp chế và Ban nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá bước đầu đã triển khai được một số hoạt động thuộc nhiệm vụ của Ban đạt kết quả tốt.

               + Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về giá để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của Luật Giá.

               + Ngoài các công tác chuyên môn nêu trên, Hội cũng chăm lo tổ chức tốt các hoạt động khác như về tài chính bảo đảm cân đối thu chi đáp ứng yêu cầu các hoạt động, có điều kiện cải thiện thu nhập cho cán bộ Văn phòng Hội, nâng dần được mức thù lao giảng dậy cho các giảng viên; đồng thời bước đầu đã có những hỗ trợ nhất định cho hoạt động của một số đơn vị thuộc Hội. Hưởng ứng đợt phát động ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid 19 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cũng đã đóng góp được 20 triệu đồng. Hội cũng đã tổ chức thành công một số giải giao hữu bóng đá trong năm; tổ chức tốt ngày hiến chương các nhà giáo, các công việc liên quan đến đón Tết cổ truyền dân tộc....

               + Kết nạp hội viên mới tăng khoảng 10% so với tổng số hội viên hiện hành.

             Với kết quả hoạt động trên của Hội đã được Bộ Tài chính luôn đánh giá cao những đóng góp của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về thẩm định giá; nhiều ý kiến đóng góp của Hội có giá trị thực tiễn trong việc xây dựng chính sách về giá và thẩm định giá; đồng thời Bộ Tài chính cũng ghi nhận các thành tích về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về thẩm định giá; công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và các công tác khác… và về cơ bản hoạt động của Hội vẫn phấn đấu thực hiện được đánh giá của Bộ Tài chính là Hội đang trở thành một trong những cánh tay nối dài của Bộ Tài chính trong việc phối hợp giúp Bộ Tài chính quản lý, theo dõi, giám sát, quản lý lĩnh vực thẩm định giá có hiệu quả hơn.

          Tuy nhiên, năm 2020, hoạt động của Hội vẫn còn một số tồn tại nhất định như một số hoạt động đề ra nhưng chưa được tổ chức triển khai triệt để như việc mở rộng lĩnh vực hợp tác quốc tế, tổ chức đào tạo chuyên sâu theo chuyên đề; mở rộng phạm vi đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về thẩm định giá cho các cụm tỉnh, thành phố theo kế hoạch đã đề ra. Công tác phát triển hội viên mới còn bất cập, kết quả không cao như mong đợi.....

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

          1. Dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

          Năm 2021, Hội tiếp tục triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội trong điều kiện có những thuận lợi hơn năm 2020, tuy nhiên những khó khăn của năm 2020 vẫn hiện hữu trong năm 2021 chưa khắc phục được (những khó khăn này ngoài tầm giải quyết của Hội); Cộng thêm những khó khăn do dịch Covid -19 xảy ra có thể chưa được khống chế hoàn toàn, càng tăng thêm khó khăn, tác động bất lợi đến hoạt động của Hội, đặc biệt là tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

          Trong bối cảnh đó, Hội vẫn kiên trì phương hướng hoạt động chung như sau:

          Tập hợp, liên kết các hội viên thực hiện “Đoàn kết, hợp tác, đảm bảo chất lượng và tiện ích dịch vụ; nâng cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tin cậy của thị trường” nhằm xây dựng Hội tiếp tục phát triển trên cơ sở không ngừng phát huy nội lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, năng lực thẩm định giá; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về TĐG; cạnh tranh đúng pháp luật, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và tăng trưởng bền vững, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

           Nhiệm vụ cụ thể:

          Thứ nhất:

          Tiếp tục chủ động và tích cực trong tư vấn phản biện chính sách; tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về TĐG; gồm:

          Các nội dung liên quan đến các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam đến kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG. Các nội dung cần cập nhật kiến thức năm 2021 cho các thẩm định viên về giá; Nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung các phương pháp định giá đất của Luật Đất đai năm 2013.

          Thứ hai: Thực hiện các giải pháp liên kết các hội viên có hiệu quả hơn thông qua các hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học về thẩm định giá; tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi, hội thảo chuyển giao kinh nghiệm trong thẩm định giá; đào tạo, tập huấn, tháo gỡ những khó khăn về kiến thức, nghiệp vụ và thực tiễn cung ứng dịch vụ trong thẩm định giá…

          Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tập hợp những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá để cung cấp cho các hội viên tìm các giải pháp chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá và kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật về thẩm định giá.

          Thứ ba: Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá xây dựng các chương trình đào tạo, quy mô phù hợp, sát nhu cầu của xã hội theo các hình thức đào tạo hợp lý. Đẩy mạnh hơn các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng khoa học thẩm định giá, với nhiệm vụ cụ thể là:

- Tổ chức ít nhất khoảng 8-10 khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG / năm.

          - Tổ chức ít nhất khoảng 8-10 lớp cập nhật kiến thức TĐG / năm.

          - Tổ chức 2 lớp ôn thi kiến thức TĐG / năm.

          - Tổng hợp kết quả Hội thảo và kiến nghị sửa đổi bổ sung các phương pháp định giá đất. Tổ chức ít nhất 1 cuộc hội thảo khoa học về TĐG liên quan đến hoàn thiện Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam…

          Thứ tư: Tiếp tục chú trọng triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực giá và TĐG bằng các hình thức thích hợp, trọng tâm là các quy định của pháp luật về TĐG.

          Tiếp tục cải cách, nâng cấp hiện đại hóa website của Hội và các hội viên, mở rộng các hình thức, phạm vi kết nối qua mạng điện tử;

          Thứ năm: Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của các doanh nghiệp hội viên, phấn đấu:

          - Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp ngân sách đạt mức năm 2021 cao hơn năm 2020.

          - Xếp điểm chất lượng hoạt động TĐG của Bộ Tài chính đạt từ 80 điểm trở lên.

          Thứ sáu: Tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác quốc tế về TĐG, cụ thể:

          - Duy trì hợp tác với các đối tác cũ, mở rộng thêm đối tác và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác khác.

          - Chú trọng triển khai kế hoạch hợp tác đã ký kết với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản giai đoạn II.

          Thứ bẩy: Kiên trì phấn đấu xây dựng Hội phát triển trở thành “cầu nối” hữu ích giữa doanh nghiệp TĐG, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại.

          - Củng cố hoạt động của BCH và các Ban đơn vị thuộc Hội; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế hoạt động.

- Mở rộng các hình thức liên kết với các hội viên

- Phấn đấu mỗi năm kết nạp tối thiểu tăng thêm 10% hội viên là tổ chức, doanh nghiệp TĐG và 10% hội viên là cá nhân.

          - Đưa Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn vào hoạt động. Nghiên cứu, hình thành câu lạc bộ giám đốc TĐG tại các khu vực Miền Bắc, Miền Trung (sau khi đã thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn).

          - Phấn đấu tạo nguồn thu tăng hơn năm 2020 về tài chính, phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và của pháp luật để chủ động triển khai phục vụ các hoạt động của Hội.

          2. Các biện pháp tổ chức thực hiện phương hướng hoạt động năm 2021

          2.1 Về công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động TĐG và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

          - Thường trực Hội (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký) chịu trách nhiệm chủ trì tiếp nhận các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tùy từng loại yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước được phân loại và xử lý theo hướng:

              + Chủ động xây dựng văn bản góp ý gửi cơ quan quản lý Nhà nước; Chủ động tham gia hoặc phân công cán bộ tham gia các Hội đồng thi, đánh giá chất lượng hoạt động TĐG, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác do cơ quan Nhà nước tổ chức…

              + Tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp hội viên đối với những vấn đề cần thu thập rộng rãi các ý kiến trong Hội bằng những hình thức thích hợp (hội thảo, gửi văn bản lấy ý kiến đóng góp…) tiến hành tổng hợp, xây dựng văn bản chính thức gửi đến cơ quan quản lý Nhà nước.

          Lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên có trách nhiệm tích cực tham gia cùng Thường trực Hội.

          - Văn phòng Hội có trách nhiệm bám sát kế hoạch, tham mưu và tổ chức kết nối thực hiện nhiệm vụ trên.

          2.2 Về đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành TĐG, cập nhật kiến thức cho TĐV về giá hành nghề.

          - Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm chính tổ chức kế hoạch xây dựng, triển khai và phân công thực hiện kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức.

          - Phó Chủ tịch, Thường trực Hội, Ban nghiên cứu chuyển giao khoa học thẩm định giá, giúp Chủ tịch rà soát các nội dung bài giảng, nội dung ôn thi để đề nghị các giảng viên cập nhật, bổ sung. Đồng thời đề xuất các nội dung cần cập nhật kiến thức trong năm.

          - Lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên có trách nhiệm cử và tạo điều kiện để thẩm định viên trong đơn vị mình tham gia các khóa học do Hội tổ chức.

          - Văn phòng Hội có trách nhiệm chủ động căn cứ phương hướng trên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trình Chủ tịch Hội quyết định; đồng thời chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.

          2.3 Công tác thông tin tuyên truyền

          Phó Chủ tịch tiếp tục kết nối với các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện công tác tuyên truyền về giá và thẩm định giá; đồng thời chỉ đạo Văn phòng Hội tiếp tục thực hiện.

          + Cải tiến Website theo hướng nâng cấp thêm dung lượng trang, đổi mới chuyên mục “Diễn đàn trao đổi” để thu hút nhiều bạn đọc tham gia

          + Tổ chức kết nối, tổng hợp tin tức mới trên Website của các hội viên và các tổ chức cá nhân chưa phải là hội viên để làm phong phú hơn chuyên mục “hội viên” trên Website của Hội.

          + Xây dựng cơ chế và thông báo công khai trên Website cách thức kết nối qua đường links, Email với các hội viên; những hình thức ưu đãi đối với các đơn vị hội viên khi tham gia, liên kết với Website của Hội.

          2.4 Về công tác hợp tác quốc tế.

          - Chủ tịch Hội trực tiếp triển khai kế hoạch hợp tác với Hiệp hội bất động sản Nhật Bản, Hàn Quốc....

          - Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch cụ thể hợp tác với các tổ chức, TĐV khác báo cáo Thường trực; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện khi kế hoạch được nhất trí thông qua.

          - Văn phòng Hội kết nối về kế hoạch hợp tác quốc tế với Cục Quản lý giá để báo cáo Thường trực chỉ đạo công tác phối hợp giữa Hội, các hội viên với Cục Quản lý giá đạt hiệu quả.

          2.5 Về công tác phát triển Hội.

          - Chủ tịch Hội cùng Thường trực thay mặt BCH chỉ đạo thực hiện phương hướng hoạt động của Hội năm 2021.

              - Lãnh đạo các đơn vị Hội viên có trách nhiệm chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021 của đơn vị mình; trong đó bao gồm cả các nội dung:

              + Thực hiện Điều lệ Hội

              + Kế hoạch tham gia với Hội về đào tạo chứng chỉ, cập nhật kiến thức cho thẩm định viên và các hoạt động khác của Hội…

          2.6 Về hoạt động của BCH Hội

          - Từng thành viên BCH xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của mình một cách tích cực có hiệu quả.

          Trên đây là báo cáo toàn bộ quá trình hoạt động của Hội TĐGVN trong năm 2020 và phương hướng năm 2021 để các thành viên Ban Chấp hành, các hội viên nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

- Các thành viên Ban Chấp hành

- Các đơn vị hội viên

- Đăng Website

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056